沁园春(初冬夜坐闻淮上捷音次韵)
当前位置: 首页 » 诗词 » 正文
沁园春(初冬夜坐闻淮上捷音次韵)/时间:2021-10-14

更漏迢迢,乍寒天气,画烛对床。正井梧飘砌,边鸿度月,故人何处,水远山长。老去功名,年来情绪,宽尽寒衣销旧香。除非是,仗蛮笺象管,时伴吟窗。
词章。莫话行藏。且喜见捷书来帝乡。看锐师云合,妖氛电扫,随堤宫柳,依旧成行。梦绕他年,青门紫陌,对酒花前歌正当。空成恨,奈潘郎两鬓,新点吴霜。

  • 作者
    曾觌
  • 朝代
    宋代
  • 作者出处
    曾觌

沁园春(初冬夜坐闻淮上捷音次韵)的解读

拼音解读

gèng lòu tiáo tiáo ,zhà hán tiān qì ,huà zhú duì chuáng 。zhèng jǐng wú piāo qì ,biān hóng dù yuè ,gù rén hé chù ,shuǐ yuǎn shān zhǎng 。lǎo qù gōng míng ,nián lái qíng xù ,kuān jìn hán yī xiāo jiù xiāng 。chú fēi shì ,zhàng mán jiān xiàng guǎn ,shí bàn yín chuāng 。
cí zhāng 。mò huà háng cáng 。qiě xǐ jiàn jié shū lái dì xiāng 。kàn ruì shī yún hé ,yāo fēn diàn sǎo ,suí dī gōng liǔ ,yī jiù chéng háng 。mèng rào tā nián ,qīng mén zǐ mò ,duì jiǔ huā qián gē zhèng dāng 。kōng chéng hèn ,nài pān láng liǎng bìn ,xīn diǎn wú shuāng 。
更漏迢迢,乍寒天气,画烛对床。正井梧飘砌,边鸿度月,故人何处,水远山长。老去功名,年来情绪,宽尽寒衣销旧香。除非是,仗蛮笺象管,时伴吟窗。
词章。莫话行藏。且喜见捷书来帝乡。看锐师云合,妖氛电扫,随堤宫柳,依旧成行。梦绕他年,青门紫陌,对酒花前歌正当。空成恨,奈潘郎两鬓,新点吴霜。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。