林壑敛暝色,云霞收夕霏
当前位置: 首页 » 句子 » 正文
林壑敛暝色,云霞收夕霏/时间:2019-03-17

昏旦变气候,山水含清晖。
清晖能娱人,游子憺忘归。
出谷日尚早,入舟阳已微。
林壑敛暝色,云霞收夕霏
芰荷迭映蔚,蒲稗相因依。
披拂趋南径,愉悦偃东扉。
虑澹物自轻,意惬理无违。
寄言摄生客,试用此道推。

  • 作者出处
    出自先秦谢灵运的《石壁精舍还湖中作》
  • 标签
    天气,

林壑敛暝色,云霞收夕霏的解读

句子翻译

hūn dàn biàn qì hòu ,shān shuǐ hán qīng huī 。
qīng huī néng yú rén ,yóu zǐ dàn wàng guī 。
chū gǔ rì shàng zǎo ,rù zhōu yáng yǐ wēi 。
lín hè liǎn míng sè ,yún xiá shōu xī fēi
jì hé dié yìng wèi ,pú bài xiàng yīn yī 。
pī fú qū nán jìng ,yú yuè yǎn dōng fēi 。
lǜ dàn wù zì qīng ,yì qiè lǐ wú wéi 。
jì yán shè shēng kè ,shì yòng cǐ dào tuī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。